O MNIE

mgr Justyna Lindner

Jestem absolwentką Wydziału Neofilologii Instytutu Germanistyki oraz Wydziału Lingwistyki Stosowanej na Uniwersytecie Warszawskim. Tytuł zawodowy nauczyciela języka niemieckiego zdobyłam w 2013 roku po zdaniu egzaminu dyplomowego na Uniwersytecie Warszawskim. Tytuł zawodowy tłumacza specjalistycznego języka niemieckiego zdobyłam w 2016 roku po zdaniu egzaminu magisterskiego na kierunku tłumaczenia specjalistyczne w Instytucie Lingwistyki Stosowanej na Uniwersytecie Warszawskim. Tytuł zawodowy tłumacza przysięgłego języka polskiego i niemieckiego zdobyłam po zdaniu egzaminu na tłumacza przysięgłego w 2018 roku w Niemczech nabywając prawo do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego, które zostało mi nadane przez Prezesa Sądu Najwyższego w Hamm w Niemczech. Po oficjalnym zaprzysiężeniu zostałam wpisana na listę tłumaczy przysięgłch pod numerem tłumacza przysięgłego 3162 E – 17.6188.

Posiadam kilkuletnie doświadczenie zawodowe zdobyte w roli tłumacza przysięgłego ustnego i pisemnego przy współpracy z prokuraturą, sądami, policją, zakładami penitencjarnymi, urzędami skarbowymi, urzędami stanu cywilnego, instytucjami oświatowo-wychowawczmi, urzędami pracy, bankami, kasami chorych, kasami świadczeń rodzinnych oraz klientami prywatnymi. Posiadam certyfikat potwierdzajcy znajomość języka niemieckiego prawniczego.

Specjalizuje się w przekładzie m.in. dokumentów procesowych, urzędowych i uwierzytelnianiu obcojęzycznych odpisów takich dokumentów oraz mogę poświadczać tłumaczenia i odpisy wykonane przez inne osoby. Do poświadczania tłumaczeń oraz poświadczania odpisów pism używam mojej pieczęci.

W mojej pracy stawiam na profesjonalizm oraz jak najlepszą jakość wykonywanych przeze mnie usług.
Jako tłumacz przysięgły wykonuje tłumaczenia na rzecz osób prywatnych, a także na potrzeby organów państwowych (sądy, policja, prokuratura itp.).

Certyfikaty

Zapraszam do kontaktu