O MNIE

mgr Justyna Lindner

  • absolwentka Wydziału Neofilologii Instytutu Germanistyki oraz Wydziału Lingwistyki Stosowanej na Uniwersytecie Warszawskim
  • tytuł zawodowy nauczyciela języka niemieckiego uzyskałam w 2013 roku po zdaniu egzaminu dyplomowego na Uniwersytecie Warszawskim
  • tytuł zawodowy tłumacza specjalistycznego języka niemieckiego uzyskałam w 2016 roku po zdaniu egzaminu magisterskiego na kierunku tłumaczenia specjalistyczne w Instytucie Lingwistyki Stosowanej na Uniwersytecie Warszawskim
  • tytuł zawodowy tłumacza przysięgłego języka niemieckiego uzyskałam po zdaniu egzaminu na tłumacza przysięgłego w 2018 roku w Niemczech nabywając prawo do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego, które zostało mi nadane przez Prezesa Sądu Najwyższego w Hamm w Niemczech. Po oficjalnym zaprzysiężeniu zostałam wpisana na listę tłumaczy przysięgłych pod numerem tłumacza przysięgłego 3162 E – 17.6188
  • kilkuletnie doświadczenie zawodowe zdobyte w roli tłumacza przysięgłego ustnego i pisemnego przy współpracy z prokuraturą, sądami, policją, zakładami penitencjarnymi, urzędami skarbowymi, urzędami stanu cywilnego, instytucjami oświatowo-wychowawczmi, urzędami pracy, bankami, kasami chorych, kasami świadczeń rodzinnych oraz klientami prywatnymi. Posiadam certyfikat potwierdzajcy znajomość języka niemieckiego prawniczego.
  • specjalizuje się w przekładzie m.in. dokumentów procesowych, urzędowych i uwierzytelnianiu obcojęzycznych odpisów takich dokumentów oraz mogę poświadczać tłumaczenia i odpisy wykonane przez inne osoby. Do poświadczania tłumaczeń oraz poświadczania odpisów pism używam mojej pieczęci.
  • w mojej pracy stawiam na profesjonalizm oraz jak najlepszą jakość wykonywanych przeze mnie usług.
    Jako tłumacz przysięgły wykonuje tłumaczenia na rzecz osób prywatnych, a także na potrzeby organów państwowych (sądy, policja, prokuratura itp.).

Certyfikaty

Zapraszam do kontaktu